วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครูผู้สอนคนพิการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ โดยมี นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือเป็นประธานในพิธี

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนพิการ จัดกิจกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาพิการระดับประถม รายวิชา ภาษาไทย โดยครูอธิบายเนื้อหาและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำที่บ้านนักศึกษาวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมการสอนนักศึกษาพิการ

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนพิการ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการระดับ ม.ต้น รายวิชา ภาษาไทย โดยครูอธิบายเนื้อหาและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำที่บ้านนักศึกษา
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(GPA/PR)

 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายกตัญญู ปงลังกา และนางสาวสุธาสินี เสียงดี ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(GPA/PR) ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

📣📣 ประกาศ📣📣
🎈กศน.อำเภอวังเหนือ​ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (พิการ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน👨‍🏭📖
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
👨‍🎓ระดับประถมศึกษา
👨‍🎓มัธยมศึกษาตอนต้น
👨‍🎓มัธยมศึกษาตอนปลาย
สนใจติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอวังเหนือ​ จังหวัดลำปาง
☎️โทร... 054-279249 หรือ 094-8896695ครู​สุธาสินี​ 086-1166997 ครู​กตัญญู​
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 ตุลาคม 2565
#การศึกษาตลอดชีวิต #ไม่มีใครแก่เกินเรียน👨‍🎓📚📖 การศึกษาสร้างโอกาสบุคคลทุกประเภท ทุกช่วงวัย มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกศน.อำเภอวังเหนือ​ ได้นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนพิการ

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปางจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนพิการ ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อำเภอหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของครูผู้สอนคนพิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จดหมายข่าว ศูนย์การเรียนชุมชนคนพิการ

โครงการนวดแผนไทย 
วันที่ 10-13 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การนวดแผนไทย ณ วัดม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวเบญจวรรณ มือโต เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายภานุวัฒน์​ สืบเครือ​ ผู้​อำนวยการ​ ก​ศน.อำเภอ​วังเหนือ​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด​มีนายชนัญญ์​ ฐิติวิชญนันทร์​ ครู​อาสาเป็​นผู้​นิเทศ ​มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 คน นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนคนพิการ ภาพ/เรียบเรียง รายงาน