วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นำโดย​ นายภานุวัฒน์​ สืบ​เครือ​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอ​วังเหนือ​ นำคณะครู และบุคลากร​ กศน.อำเภออวังเหนือ​ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต กศน.เสริมงาม ฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง