วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนพิการ

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปางจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนพิการ ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อำเภอหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของครูผู้สอนคนพิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น