วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(GPA/PR)

 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายกตัญญู ปงลังกา และนางสาวสุธาสินี เสียงดี ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(GPA/PR) ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น