วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมการสอนนักศึกษาพิการ

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนพิการ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการระดับ ม.ต้น รายวิชา ภาษาไทย โดยครูอธิบายเนื้อหาและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำที่บ้านนักศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น